Voor Wie?

Om voor plaatsing in de noodopvang in aanmerking te komen moet aan een aantal, door de gemeente ingestelde, voorwaarden worden voldaan.