Aanmelden

Aanmelden kan alleen via de dienst SZW, afdeling Bijzondere Hulpverlening, van de gemeente Den Haag. Deze afdeling bepaalt of tot plaatsing in de noodopvang kan worden overgegaan.

Voor de noodopvang dient een eigen bijdrage te worden betaald die inkomensafhankelijk is en waarvan de hoogte door de dienst SZW wordt vastgesteld.

Gemeente Den Haag
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW)
Afdeling Bijzondere Hulpverlening
T (070) 752 73 60
www.denhaag.nl